boxe thai toulouse muay thai minimes boxe thailandaise toulouse boxe thai nakitail

boxe thai toulouse

boxe thai toulouse

   Nos horaires:

     Adultes:                               Enfants:
            Lun: 20:30-23:00                       Sam: 14:00-16:00
            Mer: 20:00-23:00  
            Ven: 20:30-23:00                                                                                     Sam: 16:00-19:00

toulouse boxe thai